Werner Gitt

Werner Gitt je německý vědec z oboru informatiky. Napsal několik knih, které vyšly téměř ve všech světových jazycích. Jaké knihy to jsou, se dozvíme na jeho stránkách www.wernergitt.de. Tam si je můžeme objednat. Některé z nich si můžeme objednat také v KPK Hradec Králové, e-mail: info@ikpk.cz.

Werner Gitt

Werner Gitt říká:

Protože život je nehmotná veličina, tak ho nemohla vytvořit hmota. Ve hmotě neexistuje žádný proces, který by umožnil přechod od neživého k živému. Čistě hmotné pochody tedy nemohou vést k životu ani na naší Zemi, ani kdekoliv ve vesmíru.

 

Dopis

Dopis je tou nejosobnější a nejspontánnější písemnou zprávou od někoho, s kým máme vztah důvěry a lásky, s kým se známe a jehož si vážíme a jemuž svěřujeme hnutí svého srdce. Sdílíme s ním své starosti a radosti a víme, že nám příjemce dopisu rozumí. Dopis je znamením osobního zájmu a lásky.